logotype
Министерство
культуры
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
культура яамызы

Бо хүн Тыва үндезин культура төвүнде болуп эрттип турар магаданчыг ыры-шоору кежээзинде “кижи бажы кизирт, аът бажы козурт” болган. Ук төлевилел үш дугаар болуп турары бо, дараазында ыры-шоору кежээзи февраль айда болур

“Каттыраңнап чаңнап чедип кел”, “Хайыралдыг эргим авай”, “Эглип келир куштарым”, “Манчүрээм” дээш оон-даа өске чараш тыва ырыларны чыглып келген чон магадап дыңнап, артистер-биле катай сагыш-сеткилинден ырлажып турганнар.
“Ада-иелеревистиң ырлажып чораан ырыларының чаражын, уткалыын” деп аныяктар үнелелин берип, экранда сөстерни номчувушаан катай ырлашканнар.
Тыва кижиниң өгбелер-биле харылзаазы ам-даа катай деп онзагай чүүлдү көргүскен, сагыш-сеткил дойлуп келир, уяранчыг, тускай кежээ болду.

наверх