logotype
Министерство
культуры
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
культура яамызы

Хүндүлүг өгбелеривис, малчыннарывыс, ажыл-ишчи чонувус!

Силерни тыва чонувустуң байырлалы – Наадым-биле хей-аъдыңар бедик, тура-сорууңар быжыг, өдек-коданыңар, азыраан малыңар онча-менди, оът-сиген, тараа-быдаа кезээ мөңгеде дүжүткүр болурун йөрээдивис!

Өгбелеривистиң бурун шагдан бээр көшкүн амыдыралы, мал-маганын ажаап-карактап чорууру бо хүнге чедир кадагалаттынып артып калганы дээрге силерниң күш-ажылыңар ачызы болур.

Тыва чонувустуң көшкүн амыдыралын, үндезин культуразын сиңирген чараш байырлалы – Наадым таварыштыр силер бүгүдеге изиг байырны чедирип тур бис!

Хүндүткел-биле,
Тыва Республиканың культура яамызы

наверх