logotype
Министерство
культуры
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
культура яамызы

«Мээң ада-ызыгуурум» деп республика чергелиг мөөрейниң тергииннери илереттинген

ТАР-ның тургустунганындан бээр 100 чыл болган оюнга уткуштур Тыва Республиканың национал архиви, Культура болгаш туризм яамызы, Күш-ажыл болгаш социал айтырыглар яамызы демнежип алгаш, ада-ызыгуурун шинчилеп, каш ада ажылдыр ѳг-бүлениң, аймактың тѳѳгүзүн коптарып, чыып бижиир «Мээң ада-ызыгуурум» деп республика чергелиг мѳѳрейни бо чылдың эгезинде чарлаан турган.
Аныяк-өскенниң, ылаңгыя школа назылыг уругларның төөгүге болгаш культурага ынакшылын оттурары, чонунга болгаш төрел-дөргүлүнге хүндүткелин быжыглаары ук мөөрейниң эң-не кол сорулгалары ол.
2021 чылдың декабрь айның 14-туң хүнүнде Тываның национал архивиниң номчулга залынга «Мээң ада-ызыгуурум» деп республика чергелиг мөөрейниң онзагай ажылдарын үнелеп, тиилекчилерин илередири-биле хемчег болуп эрткен.
Ниитизи-биле бо чылын мөөрейге шупту 21 киржикчи ажылдарын дужааган. Электроннуг болгаш бижимел хевирде дээш кандыг ажылдар чок дээр. Школачылардан 12 база улуг назылыг киржикчилерден 9 ажылдарны хүлээп алган.

Чаш назылыг (1-4 класстарның өөреникчилери) киржикчилерден, республиканың школачыларының 5-тен 11 клазының өөреникчилериниң аразындан болгаш улуг назылыг киржикчилерден 1-ги, 2-ги болгаш 3-ку черлерге төлептиг болган улустарны илереткен.

наверх