logotype
Министерство
культуры
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
культура яамызы

ШАГААНЫҢ БҮДҮҮ АЙЫНДА КЫЛГАН БУЯННЫГ ҮҮЛЕ МУҢ КАТАП КӨВҮДЕП, ДЕДИР ЭГЛИР ДЕП, ӨГБЕЛЕРИВИСТИҢ УГААДЫЫ БАР

Каа-Хем кожууннуң Дерзиг-Аксы сумузунда “Сорунза” губернаторлуг төлевилел-биле туттунуп турар чаа клуб тудуу доозулган, байырлыг ажыдыышкынга белеткел ажылдары кидин-түлүк чоруттунуп турар.

Тудуг эгелээрге-ле суурнуң чурттакчы чону сагыш-човап аъш-чем, акша-төгерик-биле деткип, дузалажып эгелээни чоргааранчыг! Аштанып-арыгланыр, аайланыр аар-саар ажылдарда база-ла Дерзиг-Аксы суурнуң биче-сеткилдиг, дузааргак чурттакчылары кээп боттуг дузазын чедирип турары өөрүнчүг! Сумунуң ,,Татьяна” аттыг садыының ээзи, сайгарлыкчы Оюн Зоя Васильевна өг-бүлезиниң мурнундан чангыс удаа эвес дузазын көргүзүп турарлар. Оглу Орлан Святославовичтиң дузалажып кээп, ында ажылдап турар ажылчыннарга ак чем баштаан аъш-чемин эккеп, Шагаа байырлалының Бүдүү айында буян чедирип турары өскелерге үлегер-чижек болуп, буяны муң катап экини эгидер болзун! Курай! Курай! Курай!

Хүндүлүг чонувус!

Шагаага белеткенир чымыштыг бүдүү айы үнүп келгенде, аал-ораныңарның девискээрин аштап, ол ышкаш бодуңарның сагыш-сеткилиңерни арыглап, сүзүглеп, эки буянныг үүле-херекти хөйү-биле кылып, ыдыктыг байырлалывысты уткуурунга белеткениринче кыйгырдывыс!!! Чугле даштыкы чуулдерни арыглаар эвес, кижи бодунуң сагыш-сеткилин, үзел-бодалдарын арыглаары база чугула.

#каахемскийрайон#культураТувы#скдерзигаксы#новостиКДУ#шагаа #благотворительность

#губернаторскийпроектсорунза#новындомакультуры

наверх