logotype
Министерство
культуры
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
культура яамызы

ТР-ниң культура болгаш туризм яамызынга Аяс Данзырынга тураскааткан номну дамчыдып берген

“Чүрээм үнү, чүрээм согуу чүгле сенде…” деп чаа ном чырыкче үнген. Дептерни Тываның алдарлыг артизи Аяс Данзырынның чырык адынга тураскааткан. Билдингир артист бистиң аравыска чораан болза, бо чылын 45 хар оюн демдеглээр турган. Чаа номнуң автору – Амур Увангур. Дептерде ыраажының допчу-намдарын бижип, амы-хууда чуруктарын болгаш ырларының сөстерин киирген. Номнуң адын шилип алганы таварылга эвес. Ол дээрге артистиң сураглыг ырыларының бирээзиниң одуруу. Ном 400 экземплярга чырыкче үнген. Ооң иштинден 180 номну А. Пушкин аттыг Национал библиотекага дамчыдып берген. Чаа номнуң албан-езу таныштырылгазы декабь айда болур.

наверх